podatki

   sztuką *

to robimy

zapewniamy przewagę konkurencyjną
dbamy o bezpieczeństwo rozwiązań
umożliwiamy maksymalizację zysków

to robimy

zapewniamy przewagę konkurencyjną

dbamy o bezpieczeństwo rozwiązań

umożliwiamy maksymalizację zysków

*

*

sztuka - umiejętność wymagająca talentu,
zręczności lub specjalnych kwalifikacji
Słownik Języka Polskiego PWN

specjalizacje

do podatków podchodzimy kompleksowo, dlatego naszym klientom
zapewniamy pełny zakres usług doradztwa podatkowego, w szczególności:

analiza podatkowa
i planowania
opodatkowanie firm
rodzinnych i sukcesja
międzynarodowe
prawo podatkowe
doradztwo bieżące
i audyty podatkowe
ceny
transferowe
ulgi podatkowe
i działalność b+r
postępowania podatkowe
i sądowe
doradztwo podatkowe
dla syndyków i zarządców
analiza podatkowa
i planowania
przygotowujemy za każdym razem rekomendacje działań efektywnych podatkowo – zawsze z uwzględnieniem bezpieczeństwa i najlepszej opcji dla biznesu
x
opodatkowanie firm
rodzinnych i sukcesja
od początku wspieramy polskie firmy – na każdym polu umożliwiamy im rozwój w sposób najmniej obciążający podatkowo
x
międzynarodowe
prawo podatkowe
korzystając z rozległych kontaktów na całym świecie, oferujemy wsparcie w każdej sytuacji w każdym miejscu
x
doradztwo bieżące
i audyty podatkowe
prawo podatkowe to najczęściej zmieniająca się część prawa – zapewniamy komfort prowadzenia biznesu w tym zmiennym środowisku
x
ceny
transferowe
świadczymy kompleksową obsługę obejmującą weryfikację obowiązków podatnika i przygotowanie pełnej dokumentacji podatkowej na podstawie analiz porównawczych
x
ulgi podatkowe
i działalność b+r
w wielu sytuacjach możliwe jest znaczne obniżenie obciążeń podatkowych – pomagamy korzystać z danych możliwości
x
postępowania podatkowe
i sądowe
prowadzimy postępowania na każdym etapie, aby zapewnić optymalny wynik prowadzonych czynności
x
doradztwo podatkowe
dla syndyków i zarządców
dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy przygotowani do wspierania przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji
x

zespół

Piotr Majewski

doradca podatkowy / Prezes Zarządu

Mateusz Kamiński

doradca podatkowy / Wiceprezes Zarządu

Powstanie spółki stanowi kolejny etap rozwoju wieloletniej współpracy z kancelarią prawną FILIPIAKBABICZ. Nasi klienci korzystają z doświadczenia, wiedzy i kompetencji jej założycieli, a także starannie dobranego zespołu. Spółka, wspomagana przez zewnętrznych partnerów oraz specjalistów kancelarii FILIPIAKBABICZ, zapewnia swoim klientom unikatowe wsparcie prowadzonego przez nich biznesu.

kariera

obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

Menadżer ds. podatków
Starszy konsultant
Młodszy konsultant
Asystent/ka biura

kontakt

FB Kamiński Majewski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000678512, REGON: 367305643, NIP: 7010691268.